تبلیغات
فروشگاه فایل صبا تی اس - پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

درباره ما

فروشگاه فایل صبا تی اس در زمینه ایجاد فایل های پاورپوینت تمام مقاطع تحصیلی و همچنین بازاریابی و معرفی محصولات فروشگاه های معتبر و ارئه مطالب آموزشی بنا نهاده شده است. www.SabaTS.net

بایگانی

تعداد مطالب

  • (450)

پاورپوینت ها

تصاویر برگزیده

پاورپوینت های درس های کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم
(صبا تی اس)

پاورپوینت های درس های کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم

بخش 1
تیم سازی
تیم سازی
نام : پاورپوینت درس تیم سازی
تعداد اسلاید : 14
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 2
کار تیمی موفق
کار تیمی موفق
نام : پاورپوینت درس کار تیمی موفق
تعداد اسلاید : 16
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 3
تقویت کار تیمی
حل مسئله
نام : پاورپوینت درس تقویت کار تیمی
تعداد اسلاید : 14
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 4
حل مسئله
حل مسئله
نام : پاورپوینت درس حل مسئله
تعداد اسلاید : 14
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 5
هدف گذاری و تصمیم گیری
هدف گذاری و تصمیم گیری
نام : پاورپوینت درس هدف گذاری و تصمیم گیری
تعداد اسلاید : 13
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 6
خودشناسی
خودشناسی
نام : پاورپوینت درس خودشناسی
تعداد اسلاید : 17
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 7
طراحی مسیر شغلی 1
طراحی مسیر شغلی 1
نام : پاورپوینت درس طراحی مسیر شغلی (قسمت اول)
تعداد اسلاید : 13
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 8
طراحی مسیر شغلی 2
طراحی مسیر شغلی 2
نام : پاورپوینت درس طراحی مسیر شغلی (قسمت دوم)
تعداد اسلاید : 11
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 9
طراحی مسیر شغلی 3
طراحی مسیر شغلی 3
نام : پاورپوینت درس طراحی مسیر شغلی (قسمت سوم)
تعداد اسلاید : 20
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 10
تفکر
تفکر
نام : پاورپوینت درس تفکر
تعداد اسلاید : 20
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 11
تفکر خلاق (واگرا)
تفکر خلاق (واگرا)
نام : پاورپوینت درس تفکر خلاق (واگرا)
تعداد اسلاید : 13
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 12
توسعه خلاقیت فردی
توسعه خلاقیت فردی
نام : پاورپوینت درس توسعه خلاقیت فردی
تعداد اسلاید : 16
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 13
توسعه خلاقیت تیمی
توسعه خلاقیت تیمی
نام : پاورپوینت درس توسعه خلاقیت تیمی
تعداد اسلاید : 19
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 14
تشخیص فرصت ، ایده پردازی و ارزیابی ایده
تشخیص فرصت ، ایده پردازی و ارزیابی ایده
نام : پاورپوینت درس تشخیص فرصت ، ایده پردازی و ارزیابی ایده
تعداد اسلاید : 20
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 15
ایده  یابی ، ساختن ایده و الگوبرداری
پاورپوینت درس ایده  یابی ، ساختن ایده و الگوبرداری
نام : پاورپوینت درس ایده  یابی ، ساختن ایده و الگوبرداری
تعداد اسلاید : 20
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 16
نوآوری و تریز
پاورپوینت درس نوآوری و تریز
نام : پاورپوینت درس نوآوری و تریز
تعداد اسلاید : 24
وضعیت : موجود
قیمت : 5900 تومان
          

بخش 17
سنجش کارآفرینی
پاورپوینت درس سنجش کارآفرینی
نام : پاورپوینت درس سنجش کارآفرینی
تعداد اسلاید : 18
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 توم
ان
          

بخش 18
تعیین نوع کسب و کار
پاورپوینت درس تعیین نوع کسب و کار
نام : پاورپوینت درس تعیین نوع کسب و کار
تعداد اسلاید : 16
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 19
مدل کسب و کار 1
مشتری شناسی
پاورپوینت درس مدل کسب و کار 1
نام : پاورپوینت درس مدل کسب و کار 1
تعداد اسلاید : 18
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 20
مدل کسب و کار 2
طراحی ارزش پیشنهادی
پاورپوینت درس مدل کسب و کار 2
نام : پاورپوینت درس مدل کسب و کار 2
تعداد اسلاید : 20
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 21
مدل کسب و کار 3
نام : پاورپوینت درس مدل کسب و کار 3
تعداد اسلاید : 12
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 22
مدل کسب و کار 4
نام : پاورپوینت درس مدل کسب و کار 4
تعداد اسلاید : 12
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 23
مدل کسب و کار 5
نام : پاورپوینت درس مدل کسب و کار 5
تعداد اسلاید : 18
وضعیت : موجود
قیمت : 5900 تومان
          

بخش 24
کسب و کار 6
نام : پاورپوینت درس کسب و کار 6
تعداد اسلاید : 10
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 25
کسب و کار 7
نام : پاورپوینت درس کسب و کار 7
تعداد اسلاید : 12
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 26
کسب و کار 8
نام : پاورپوینت درس تعیین کسب و کار 8
تعداد اسلاید : 10
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 27
کسب و کار 9
نام : پاورپوینت درس کسب و کار 9
تعداد اسلاید : 11
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 28
طرح کسب و کار
نام : پاورپوینت درس طرح کسب و کار
تعداد اسلاید : 15
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

بخش 29
نگارش طرح 1
نام : پاورپوینت درس نگارش طرح (قسمت یکم)
تعداد اسلاید : 22
وضعیت : موجود
قیمت : 5900 تومان
          

بخش 30
نگارش طرح 2
نام : پاورپوینت درس نگارش طرح (قسمت دوم)
تعداد اسلاید : 18
وضعیت : موجود
قیمت : 5900 تومان
          

بخش 31
نگارش طرح 3
نام : پاورپوینت درس نگارش طرح (قسمت سوم)
تعداد اسلاید : 22
وضعیت : موجود
قیمت : 5900 تومان
          

بخش 32
نگارش طرح 4
نگارش طرح 4
نام : پاورپوینت درس نگارش طرح (قسمت چهارم)
تعداد اسلاید : 17
وضعیت : موجود
قیمت : 4900 تومان
          

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سایت

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

Web Analytics